Музична література

Робота циклової комісії музичної літератури спрямована на формування
духовного рівня особистості, збагачення її художнього досвіду та світогляду. Викладачі – музикознавці закладають основу інтелектуального підґрунтя для подальшої професійної та творчої діяльності студентів – музикантів.

Циклова комісія музичної літератури працює з 1976 року. Тривалий час її очолювала викладач – методист Ірина Ростиславівна Фадєєва. У різні роки серед музикознавців працювали: Баусов І.І., Орленко О.М., Загорська Є.К., доктор мистецтвознавства Редя В.Я., Гонтова Л.В., Мєшкова Н.М.

З 2005 р. цикловою комісією керує викладач вищої категорії, викладач – методист Тетяна Михайлівна Новохатська. Колектив музикознавців високого професійного рівня складають викладачі вищої категорії Корчагіна О.В., Терещенко В.Л., Медведєва О.Л., Семененко О.А.


Високий професійний рівень, науково-методична база та творче ставлення до професії забезпечує якісну підготовку студентів за дисциплінами «Світова музична література», «Українська музична література», «Музичний фольклор», педагогічна та лекторська практика. Викладачі – музикознавці проводять відкриті заняття та семінари, виступають з лекціями на Курсах підвищення кваліфікації викладачів закладів початкової мистецької освіти Запорізької області з питань методики викладання світової музичної літератури і фольклору, складають авторські навчальні програми, пишуть рецензії до методичних збірок та статей викладачів ЗПМО, виступають з лекціями у міських бібліотеках, мають публікації та статті в науково-методичних журналах та співпрацюють з ЗДТРК з питань мистецтва.


Викладачі ЦК «Музична література» цілеспрямовано працюють з колегами – викладачами ДМШ та ДШМ та їх випускниками – надають необхідну консультаційну допомогу, проводять Обласні олімпіади з питань музичної літератури, а також беруть участь у підготовці конкурсів «Юний музикознавець» в рамках Міжнародного фестивалю – конкурсу «Акорди Хортиці».

Студенти-теоретики викладачів Новохатської Т.М. і Терещенко В.Л здобувають лауреатські звання у всеукраїнських теоретично – музикознавчих конференціях. Важливою сферою втілення творчого потенціалу студентів є концертно-просвітницька діяльність, у ході якої під керівництвом викладачів – консультантів студенти готують та проводять тематичні вечори та лекції-концерти у різних аудиторіях міста. Це допомагає молодим музикантам відчути себе справжніми артистами – носіями високого
мистецтва, переконатися у важливості і значимості вибраної професії.
За результатами багаторічної роботи циклової комісії «Музична література» понад 300 випускників продовжили навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, зараз із успіхом працюють у різних установах та навчальних закладах культури: музичних школах та школах мистецтв, у різноманітних засобах масової інформації, театрах і філармоніях міст України та за її межами.

Отже, сьогодні на ЦК «Музична література» ведеться ретельна копітка робота щодо розуміння усвідомлення зв’язків музичного мистецтва та суспільного життя, що сприяє формуванню художнього смаку студентів, потреб творчої самореалізації та професійного вдосконалення.