Теорії музики

Циклова комісія теорії музики є одним з головних підрозділів Запорізького фахового музичного коледжу ім. П.І.Майбороди. Робота викладачів комісії спрямована на професійну підготовку молодих музикантів. Студенти вивчають музично-теоретичні дисципліни (сольфеджіо, теорію музики, гармонію та ін.) з метою розвитку професійного слуху, музичної пам’яті; набувають теоретичні знання та практичні навички, необхідні для подальшої роботи викладачами та виконавцями.

Історія теоретичного відділу коледжу пов’язана з іменем викладача та композитора Носика О.І. Багато років він очолював роботу циклової комісії, сприяв високопрофесійній підготовці теперішніх викладачів циклової комісії теорії музики.

Учень Олега Івановича Горський В.М. вже 30 років очолює циклову комісію теорії музики.

В різні роки музично- теоретичні дисципліни в ЗМУ викладали: Шеїн В.І., Яковлєва А.В., Онєшко Л.М., Агаджанова Т.Р., Комарова І.А.

Високого рівня науково-методичний та творчий потенціал викладачів, що сьогодні працюють на цикловій комісії теорії музики забезпечує міцну професійну підготовку студентів з музично-теоретичних дисциплін. Це викладачі Матвіюк Н.В., Жульєва Л.В., Хазова Г.,Білозьоров В.І., Сєннікова К.М., Мінакова Є.Л., Левченко Н.О., Бєкасова П.І.

Завдяки їх наполегливій праці всі випускники училища отримують відмінну теоретичну та практичну підготовку, успішно працюють в музичних школах, філармоніях, на телебаченні та радіо України та за її межами.

За 60 років існування теоретичного відділу дипломи отримали 380 випускників спеціалізації теорія музики. Майже всі вони продовжили навчання в музичних академіях України та успішно працюють за обраною спеціальністю.

Двадцять вісім випускників-теоретиків розвили свої творчі здібності за період навчання в Запорізькому музичному училищі та надалі удосконалювали їх на композиторських факультетах консерваторій. Вісім з них стали членами Національної спілки композиторів України.

Видатних успіхів досягла циклова комісія в підготовці студентів до участі у конкурсах. Лауреатами Всеукраїнських та міжрегіональних конкурсів та олімпіад з музично-теоретичних дисциплін та композиції за останні роки стали понад 60 студентів. Це результат плідної роботи викладачів-методистів Горського В.М., Матвіюк Н.В., Хазової Г.Г. та інших викладачів. Про високий авторитет запорізької теоретичної школи свідчить також традиційна участь наших викладачів в роботі журі Міжнародних, Всеукраїнських , міжрегіональних конкурсів в музичних академіях України.

Успішній профорієнтаційній роботі циклової комісії сприяє проведення обласних олімпіад з сольфеджіо та музичної грамоти серед ПСМНЗ міста та області, переможці яких обирають спеціалізацію «Теорія музики» та стають в подальшому студентами коледжу.

Сьогодні на цикловій комісії зберігаються кращі традиції професійної музичної освіти минулих років та успішно втілюються в навчання сучасні методики та новітні досягнення в практичну підготовку молодих музикантів.

Циклова комісія теорії музики підтримує міжпредметні зв’язки та співпрацює з усіма комісіями коледжу. Зокрема в плідній співпраці з комісією музичної літератури бере участь у постановках опер, музично- тематичних композиціях, присвячених ювілеям композиторів, студентських капусників та вечорів відпочинку, в проведенні святкових заходів, концертів, конкурсів. Традиційними стали зустрічі студентів з кращими випускниками, які продовжують навчання в музичних академіях.

В класі-музеї П.І.Майбороди зібрані матеріали та фотодокументи з історії теоретичного відділу ЗМК та працює виставка експонатів, пов’язаних з видатним українським композитором, чиє ім’я носить Запорізький фаховий музичний коледж.